مدل های مرجع چیست و انواع آن کدام هستند؟

صفحه اصلی مقالات مدل های مرجع چیست و انواع آن کدام هستند؟